Reglement Muilwijk Groepsfitness

  1. De betaling van het abonnementsgeld geschiedt per maandelijkse automatische incasso in de eerste week van de maand. De abonnementsprijzen zijn inclusief BTW.
  2. Abonnementen zijn vanaf de ingangsdatum maandelijks opzegbaar.
  3. In geval van langdurige ziekte of ongeval kan het abonnement tijdelijk worden stopgezet of in onderling overleg een passende regeling worden getroffen.
  4. Beëindigen van een abonnement dient per mail aan info@muilwijkgroepsfitness.nl te worden doorgegeven door de abonnementshouder, bij minderjarigen door de ouder of voogd.
  5. Bij beëindiging van het abonement geldt geen extra opzegtermijn. De lopende maand is op het moment van opzeggen tevens de laatste maand waarvoor betaald dient te worden.
  6. Tijdens de grotere basisschoolvakanties (mei-, zomer-, kerstvakantie) en/of feestdagen kan er een aangepast rooster gelden. Dit wordt altijd tijdig door Muilwijk Groepsfitness gecommuniceerd.
  7. Muilwijk Groepsfitness is niet aansprakelijk voor vermissing van waardevolle voorwerpen.
  8. Muilwijk Groepsfitness is niet aansprakelijk voor letsel opgelopen tijdens het sporten.
  9. Muilwijk Groepsfitness behoudt zich het recht voor om tarieven en/of het reglement te wijzigen. Dit wordt tenminste 1 maand voor ingang van de wijziging gecommuniceerd.